Meny
Lukk
Foto: Marte Turtum
Formålet med fredningen er å bevare en variert og spesiell furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området: - har botaniske interesser knyttet til kalkrik grunn, - har en gammel og storvokst furuskog, og betydelig med tørrgadd og læger.

I Stor-Graddis kan du få oppleve stillheten og mystikken i skikkelig gammel furuskog. På Stor-Graddisvatnet kan du fiske og fyre bål med utsyn til den helt spesielle Solvågtinden. Ta vare på furuskogen og ikke bruk den til bålved! Det er kun tillatt å fyre bål på de merkede bålplassene på Stor-graddisvatnet med medbrakt eller utlagt ved.

Stor-Graddis naturreservat har godkjent besøksstrategi vedtatt i 2020

Kontaktperson forvaltningsmyndighet: Oskar Pettersen, onpet@statsforvalteren.no, 99599440

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Junkerdal nasjonalpark og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Storjord:
Jim Tovås Kristensen, Nordland nasjonalparksenter, 8255 Røkland
tlf: 934 23 318
mail: jim.kristensen@statskog.no

- Foto: Marte Turtum
Besøksstrategi
File icon PDF