Meny
Lukk
Formålet med fredningen er å ta vare på et våtmarksområde som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er levested for en rekke arter. Området skal også bevare geologiske forekomster i form av et særegent landskap av glasiale løsmasseavsetninger.