Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel er i utgangspunktet forbudt i all utmark med unntak av visse formål som er angitt i lov eller forskrift. For verneområdene er regelverket enda strengere. Det innebærer at du må søke om tillatelse dersom du skal bruke motorisert fremkomstmiddel. Hva du kan få tillatelse til er spesifisert i hver enkelt verneforskrift. Sjekk derfor verneforskriften for det området som er aktuelt før du skriver søknaden. Søknaden rettes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre og sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no

I motorferdselssaker så trenger vi å vite:

- Hvor du har tenkt å kjøre (start og stopp)?

- Hvor mange turer du trenger?

- Hva som skal transporteres (gjelder særlig dersom det er en transport utenfor de ordinære transportene til hytte).

- Hvilket farkost har du tenkt å benytte - helikopter eller skuter?

- Hvem, utenom deg som søker, kan være aktuelle for å benytte tillatelsen?

Vi gir som hovedregel seks årlige turer til transport av varer, materiell, ved og annet nødvendig utstyr til private hytter i verneområdene. Har du fått en tillatelse tidligere kan du bare henvise til denne, og be om fornyelse.