Meny
Lukk

Styrebefaring til Bredek

Den 30. juni var Midtre Nordland nasjonalparkstyre på befaring til fjellgården Bredek i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Mange gjester

Nasjonalparkstyret hadde invitert med seg et stort antall gjester som deltok på denne befaringa: Private grunneiere, Øvre Dunderland bøgdalag, Statskog, Helgeland museum, Polarsirkelen turlag, Polarsirkelen friluftsråd, Forum for natur- og friluftsliv, Rana og Beiarn kommune. Flere var også invitert, men forhindret fra å delta.

Storvollen som innfallsport til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Første post på programmet var ved parkeringsplassen ved Storvollen skole. Der fikk private grunneiere og Øvre Dunderland bøgdalag legge frem sine frustrasjoner over manglende innfallsport og tilrettelegging i og rundt Storvollen. De håper at det i forbindelse med besøksstrategien blir utformet en innfallsport som gjør området bedre egnet til å ta imot besøkende.

På tur til Granneset - ved nasjonalparkgrensa får man flott utsikt over Tespa. Foto: Inge Ingvaldsen - Foto: Inge Ingvaldsen, Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Granneset

Etter at styret med sine gjester hadde kjempet opp bakkene til Granneset, var det dags for lunsj. Statskog Fjelltjenesten stekte souvas til hele gjengen, og styret ble mektig imponert over at de fikk servert Munkholm langt til fjells (båret opp med ryggsekk). Etterpå fortalte Fjelltjenesten om Granneset, og den jobben som er gjort med å ivareta slåttemarkene, og de unike byggene på gården.

Lunsj på Granneset. Kristian Sivertsen og Arild Bjørge stekte souvas til folket. Foto: Inge Ingvaldsen
Styremedlemmer ved hovedhuset på Granneset. Foto: Inge Ingvaldsen

På tur til Bredek

Etter en bedre lunsj og orientering om Granneset, gikk vi videre over brua til Bredek. Langs stien kan man ta en avstikker frem mot elva, og nyte utsikten mot Bredekfossen. Stor vannføring i Stormdalsåga ga oss en mektig opplevelse av denne brusende fossen.

Bredekfossen i full mundur. Foto: Inge Ingvaldsen
Oskar Pettersen på tur over hengebrua over Stormdalsåga. Foto: Inge Ingvaldsen

Bredek

Vel fremme ved Bredek kunne Helgeland museum fortelle om deres innsats for å ivareta byggene, og kulturformidlinga på Bredek, samtidig som de poengterte behovet for større vedlikeholdsoppgaver i årene som kommer.

Fjelltjenesten orienterte om slåttemarka, og den skjøtselen som har pågått over tid. Resultatene av restaureringa av slåttemarka er unike, og et besøk i midten av juli vil gi et fengslende syn av orkideer og karplanter som strekker seg mot sola.

Styret utenfor husene på Bredek. Foto: Inge Ingvaldsen

Inner-Bredek

Fra Bredek gikk turen videre til Inner-Bredek. En bortgjemt slåttemark et par hundre meter fra rundturløypa. Her har Statskog jobbet med å restaurere en helt unik trippelløe i bjørketømmer, en skogskoie og utedo. Et fantastisk arbeid som har gitt nytt liv til plassen. Trippelløa er unik på landsbasis på grunn av sin tømmerlafting, og byggeteknikk.

Retur Storvollen

Etter besøket vårt på Inner-Bredek, gikk ferden tilbake til bilene. For å fullføre Bredekrunden som får en sentral plass i besøksstrategien for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, gikk vi ned til Tespa og over mot Bjellånes-siden. Hengebrua over elva står foran en viktig oppgradering. Da den både er utsatt for ras, og flom.

Marlen Rendall Berg på tur over Tespa. Foto: Inge Ingvaldsen

Etterord:

Takk til alle som bidro til at dette ble en god befaring. Nysgjerrige og engasjerte gjester fikk prate med styret, og diskutere viktige saker. Vi håper at alle synes dette var en nyttig dag for alle de fremmøtte.