Meny
Lukk

Studietur til Laponia

Den 8. - 10. juni 2022 var vi, Midtre Nordland nasjonalparkstyre, på studietur over grensen, for å bli bedre kjent med verneområder og forvaltninga hos våre naboer i øst. På studieturen fikk vi møte Laponia / Laponiatjuottjudus, Länstyrelsen i Norrboten, Ájtte, Essense of Lapland og Jokkmokk kommune

Dag 1 - 8. juni: Transport til Stora Sjöfallets nationalpark

Bussen gikk fra Storjord etter lunsj, dermed gikk denne dagen i all hovedsak til transport. Vi hadde avtalt middag på Restaurant Ájtte i Jokkmokk, som hadde åpnet kjøkkenet kun i anledning vårt besøk. Her fikk vi servert en tradisjonsrik reinkok med kams/palt som tilbehør.

Vi kom fram til Stora Sjöfallets Mountain Lodge inne i nasjonalparken sent på kvelden.

Dag 2 - 9. juni: Møter med Laponiatjuottjudus, Länsstyrelsen og Jokkmokk

Det formelle programmet på studieturen startet med at de inviterte gjestene presentere seg og sin organisasjon på Stora Sjöfallet Mountain Lodge. Rundt møtebordet ble det drøftet likheter og ulikheter mellom norsk og svensk forvaltning, felles utfordringer og muligheter, og ikke minst beredte grunnen for et faglig samarbeid på tvers av grensene.

Møter med Laponiatjuottjudus, Länsstyrelsen og Jokkmokk. Foto: Laila Ingvaldsen

Omvisning på Naturum Laponia

Etter lunsj dro vi over til andre siden av elva Viedásädno, til Naturum Laponia. Her ble vi tatt imot av Lise-Lott fra Naturum, som viste oss rundt på uteområdene utenfor dette prektige bygget. Her var det rekonstruert samiske boplasser, lyttebokser med informasjon, dyrefigurer, og universelt utformet tursti.

Inne på Naturum Laponia gikk vi rundt og så på utstillinga om fjellfolk, botanikk, dyreliv, samisk reindrift, naturbruk, økologi, naturforvaltning med mer. Laila Ingvaldsen fra besøkssenteret var med på studieturen for å høste erfaringer om utstillingene på Naturum og Ájtte. Besøkssenter nasjonalpark Nordland jobber med å fornye sin utstilling på Storjord.

Nasjonalparkstyret utenfor Naturum Laponia. Foto: Laila Ingvaldsen
Utstilling på innsiden av Naturum Laponia. Foto: Laila Ingvaldsen.
3D-modell over verneområdene i Laponia. Foto: Inge S. Ingvaldsen

Omvisning på Världsarvsstigen

Etter en kjapp "fika" (svenskene er glad i fika!) på Naturum, dro vi videre til Världsarvsstigen et lite stykke nordøst for senteret. Her gikk vi "Urskogsslingan", en 1,6 km lang natursti inne i Stora Sjöfallets nationalpark som blant annet er tilpasset for rullestolbrukere. Stien snor seg mellom gamle furu- og grantrær i området, og innimellom kunne vi se dyrefigurer som var hengt opp i trærne. Naturum stilte med en kunnskapsrik guide som ga en god naturveiledning der gammelskogen var fokuset.

Världsarvsstigen, med kart over "Urskogsslingan". Foto: Laila Ingvaldsen
Naturstien var godt tilrettelagt med oppgruset sti. Foto: Inge Ingvaldsen
Natursti i Stora Sjöfallet nationalpark. Foto: Inge Ingvaldsen
Guiden Amanda fra Naturum Laponia. Foto: Laila Ingvaldsen
Enhetssjefen for naturforvaltning hos Länsstyrelsen i Norrboten, Erik Granerot, fortalte engasjert om sedimenter under fururøtter. Foto: Inge Ingvaldsen
Zombiefuru i Stora Sjöfallet. Foto: Laila Ingvaldsen
Langs stien kunne man gå seg på "ville" dyr i skogen. Dyrene var laget av hønsenetting. Foto: Laila Ingvaldsen

Tur til Stora Sjöfallet / Stuor Muorkke

Siste post på programmet i Stora Sjöfallets nationalpark var selvfølgelig å besøke fossen Stora Sjöfallet. Her fikk styret en smakebit av svensk tilrettelegging: med utstrakt bruk av klopp for å lede folk langs en fast trase, og piktogrammer som forteller besøkende hva som er lov og ikke.

Kun 4 % av vannet er igjen i Stora Sjöfallet / Stuor Muorkke, men det bruset likevel godt. Det var uansett en verdig avslutning på vår dag ute i Stora Sjöfallets nationalpark.

Klopp og piktogram, Foto: Laila Ingvaldsen
Sammenhengende klopp fra start til slutt. Foto: Inge Ingvaldsen
Klopplegginga var ny, og mange plasser kunne man se den gamle merkinga. Den skilte seg ikke nevneverdig fra norsk merking (bortsett fra farger). Foto: Inge Ingvaldsen
God stemning fremme ved fossen. Foto: Inge Ingvaldsen
Det var luftig ved fossen. Lars Phillip (styremedlem) lot seg ikke påvirke nevneverdig av det. Foto: Inge Ingvaldsen

Uformelle diskusjoner

Etter turen ut til Stora Sjöfallet deltok alle, bortsett fra Jokkmokk kommune, på en felles middag. Der fortsatte de formelle diskusjonene fra tidligere på dagen, i en mer uformell setting. Vi satte stor pris på at Länsstyrelsen og Laponia tok seg tid til å være sammen med oss hele dagen. Etter middagen fikk flere stifte bekjentskap med Rimon, innehaveren av Stora Sjöfallet Mountain Lodge, som fortalte om hvordan han hadde flyttet fra Stockholm høsten 2019, og levd inne i nasjonalparken og bygd opp bedriften under Covid-19.

Elgcarpaccio. Foto: Laila Ingvaldsen

Dag 3 - 10 juni: Smaksopplevelser hos Essense of Lapland

På dag 3 satte vi kursen hjemover tilbake til Norge, men hadde planlagt en tur innom Jokkmokk. Her besøkte vi først Hotel Akerlund, hvor Eva Gunnare - Essense of Lapland tok styret med på en smaksopplevelse, med blant annet heggsaft, løvetannknopper og barkebrød på menyen. Eva Gunnare presenterte også sine kreative prosjekter, med blant annet samarbeid med massasjestudio, guidede turer, informasjonsmateriell og hvordan hun hadde utviklet bedriften under covid-19.

Eva Gunnare fra Essense of Lapland presenterte spennende smaker og en like spennende bedriftidè. Foto: Laila Ingvaldsen
Barkbrød. Foto: Eva Gunnare

Ájtte museum

Ájtte museum var siste stopp på det formelle programmet. Ájtte beskriver seg selv som et svensk fjäll og samemuseum, men det føltes som mye mer enn det. Her ble vi tatt imot av Göran som kunne gi styret et innblikk i museets organisasjon og stiftelse. Deretter ble tatt med inn i utstillingen av Ann. Det var en svært innholdsrik utstilling, og dessverre litt for kort tid til å komme seg igjennom alt, men mange fikk mersmak til å komme tilbake.

Historikk over folk og liv i fjellene. Foto: Laila Ingvaldsen
Duodjii var en rød tråd gjennom utstillinga, foto: Laila Ingvaldsen
Modell av et samisk stabbur - Njalla. Foto: Inge Ingvaldsen

Etterord

Vi var tilbake på Storjord klokka 21 på kvelden. Tre dager med lange transportetapper og tettpakket program var overstått.

Vi må rette en stor takk til Johan Rova som organiserte turen, og som ikke lot seg affektere av uforutsette hendelser underveis. Programmet var tettpakket av interessante omvisninger, foredrag og diskusjoner. Forhåpentligvis har vi klart å plante et frø, der vi sammen med svensk forvaltning kan utrette større ting enn vi klarer alene. Tusen takk til alle som bidro, Åsa og Lise-Lott fra Laponia / Laponiatjuottjudus, Erik og Britta fra Länstyrelsen i Norrboten, Gøran og Ann fra Ájtte, Essense of Lapland og Karin fra Jokkmokk kommune som tok seg tid til må møte oss. Til slutt må vi ikke glemme våre flotte styremedlemmer, som med sin nysgjerrighet og engasjement bidro til gode faglige og politiske diskusjoner. Takk for turen!