Meny
Lukk

Fellesdag 2022

Mandag 19. desember arrangerte Midtre Nordland nasjonalparkstyre en fellesdag på Fauske hotell, for alle sine rådgivende lokalutvalg og referansegrupper.

På fellesdagen møtes politikere, kommuneadministrasjon, grunneiere, interesseorganisasjoner for formelle og uformelle samtaler - Foto: Foto: Inge Ingvaldsen, Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Hvem deltar på fellesdagen?

Formålet med fellesdagen er å treffes på tvers av interesser, roller og geografisk tilhørighet for en dialog om forvaltningen av våre verneområder. Alle nasjonalparkene i Midtre Nordland har etablert en referansegruppe eller et rådgivende lokalutvalg - bestående av ulike interesser knyttet til våre nasjonalparker. Dette utvalget skal sørge for at de lokale interessene fanges opp av nasjonalparkforvalterne og nasjonalparkstyret, og bistå styret i vanskelige saker. Fellesdagen er en møteplass hvor alle disse utvalgene har en mulighet til å treffes, og hvor de kan ta opp problemstillinger, ønsker, innspill med nasjonalparkstyret.

I år deltok:

- Politikere fra Sametinget, Sørfold, Bodø, Saltdal, Rødøy, Meløy, Fauske og Gildeskål

- Nasjonalparkforvaltere

- Administrasjon i Fauske v. Skogbruksrådgiver

- Administrasjon i Sørfold v. Næringssjef

- Administrasjon i Meløy kommune v. Rådgiver reiseliv

- Bodø & omegn turistforening

- Nordland nasjonalparksenter

- Statskog SF, som grunneier

- Statskog Fjelltjenesten, som oppsyn

- Glomfjord Røde Kors


Med andre ord: mange ulike interesser og synspunkt.


Saltdalordfører Rune Berg lytter aktivt til innspill fra Meløy kommune og Glomfjord røde kors. - Foto: Inge Ingvaldsen, Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Tema for årets fellesdag:

- Besøksforvaltning i fremtida med gruppeoppgaver: Hvordan kan fremtidig besøk være til trussel for dyreliv, planteliv og geologi?

- Junkerdalsura - hva skjer nå?

- Den mystiske slåttemarka

- Feltaktivitet i 2022

- Tiltak i 2022, og planer for 2023.

Johan Rova forteller om prosjekter som pågår i Junkerdalsura naturreservat - Foto: Inge Ingvaldsen, Midtre Nordland nasjonalparkstyre