Meny
Lukk

Besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark - Endelig godkjent av miljødirektoratet

Besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark - Endelig godkjent

Besøksstrategien for Junkerdal nasjonalpark ble endelig godkjent av miljødirektoratet 27.10.2022. Arbeidet med besøksstrategien har vært en møysommelig prosess som startet allerede i 2018. Underveis i arbeidet har det vært utskiftning av nasjonalparkforvalter. Det har vært utnevnt en egen lokal referansegruppe bestående av 11 representanter for dette arbeidet.

Besøksstrategien skal være forvaltningsmyndighetens plan for hvordan besøksforvaltning i Junkerdal nasjonalpark skal gjennomføres. Her skal det vises hvilke tiltak og strategiske grep som er nødvendige for å balansere verneverdier, reindrifta, lokale, besøkende og lokal verdiskaping, slik at en oppnår størst mulig nytte for alle interessene.

Nå starter arbeidet med å implementere alle tiltak og strategier som er bestemt i besøksstrategiarbeidet. Nasjonalparken kommer i "ny innpakning" med den nye merkevaren for Norges nasjonalparker hvilket betyr nye brosjyrer, nettside, nye verneplakater og annet informasjonsmateriell. Besøksstrategien viser også hvilke innfallsporter og turmål som skal eksponeres og satses på de kommende årene.

Besøksstrategien kan leses her: Junkerdal Nasjonalpark Besoksstrategi Endeliggodkjent miljodir271022