Meny
Lukk

Transport av utstyr til egen hytte - snøscooter

Verneområdestyret kan gi dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter til transport av varer til egen hytte. Verneområdestyret har vedtatt retningslinjer for behandlingen av slike søknader innenfor rammene til verneforskriftene og forvaltningsplanen.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: