Meny
Lukk

Hytter - endring/ utvidelse/nybygg

Alle utvendige endring og tillegg på hytte/fritidsbolig/uthus er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av plattinger, terrasser, trapper, klopping, småhus (røykerier, badstuer, båthus mm)

Skriftlig søknad sendes verneområdestyret med følgende informasjon:

• Navn på tiltakshaver, adresse og epost.
• Adresse på eiendom (gnr, bnr, fnr)
• Formål, hvilke tiltak søkes gjennomført på eiendommen
• Kart påtegnet plassering av tiltak
• Tegninger skal vedlegges søknad, både plantegninger og fasadetegninger. Tegningene skal være målsatte.
• Tidsperiode for gjennomføring av bygging.

Merk at transport i forbindelse med byggetiltaket krever egen dispensasjon.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker:

Gjeterhytta på isfjellet. Foto: Oddrun Skjemstad