Meny
Lukk

Fagrapporter

Det finnes mange interessante fagrapporter om Lyngsalpan. Under her kan du finne et utvalg av rapporter om Lyngsalpan landskapsvernområde og området rundt.

Vegatasjonskartlegging Lyngen kommune
File icon PDF
Kartlegging av biologisk mangfold NINA
File icon PDF
Kartelgging av naturtyper Lyngen kommune, Ecofact
File icon PDF
Kartlegging av kulturminner ved Jægervatnet og Strupskardet
File icon PDF
Berggrunnsgeologien Lyngsalpan
File icon PDF
Naturguide Lyngsalpan
File icon PDF
Masteroppgave lokal forvaltning Lyngsalpan, Ane Lindskog
File icon PDF
Doktoravhandling, mangfoldige verneområder, Inga Skavhaug
External link icon
Brukerundersøkelse Lyngsalpan, Oslo economics
File icon PDF
Reiselivsundersøkelse Lyngsalpan
File icon PDF
Kartlegging av telefoner i Lyngsalpan lvo
File icon PDF