Meny
Lukk

Forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde

I den praktiske og daglige forvaltningenav verneoområdene er det et behov for en nyansering ig presisering av verneforskriftene, dvs. en plan som inneholder mer detaljerte og konkrete "kjøreregler". Dette er en forvaltningsplan og er et arbeidsverktøy for verneområdestyret.

I forvaltningsplanene er det lagt vekt på å utdype de enkelte vernebestemmelsene og gi en samlet strategi for forvaltningen av landskapsvernområdet. Forvaltningsplanen gir retningslinjer for hvordan aktuelle saker bør løses. En forvaltningsplan skal utdype verneforskriften.

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan har et 10-års perspektiv og ble vedtatt av verneområdestyret og godkjent av Miljødirektoratet i desember 2018.

Last ned forvaltningsplan
Test
File icon PDF