Meny
Lukk

Faglig rådgivende utvalg

Nasjonalparkstyret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt Faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og næringsorganisasjoner.

Faglig rådgivende utvalg skal komme med råd og innspill til styret. Dette er for å bedre mulighetene for lokal medvirkning i forvaltningen av verneområdene.


Faglig Rådgivende Utvalg har følgende mandat:

- Utvalget skal fungere som et rådgivende utvalg for Lofotodden nasjonalparkstyre i saker som gjelder den faglige forvaltningen av Lofotodden nasjonalpark.

- Utvalget skal bidra med lokalkunnskap om områdene.

- Utvalget skal gi råd om hvordan samhandling mellom ulike brukerinteresser i områdene kan oppnås.

- Utvalget skal minimum ha ett årlig møte internt i utvalget med forvalterne samt styreleder for nasjonalparkstyret, og minimum ett årlig møte sammen med Lofotodden nasjonalparkstyre. Til sammen minimum to årlige møter.

- Mandatet gjelder for fire år, 2020 – 2024.


Følgende interessegrupper og organisasjoner er medlemmer i rådgivende utvalg:

- Grunneierrepresentanter fra Moskenes kommune (to representanter oppnevnes av kommunen)

- Grunneierrepresentanter fra Flakstad kommune (to representanter oppnevnes av kommunen)

- Reiselivsrepresentant fra Moskenes kommune

- Reiselivsrepresentant fra Flakstad kommune

- Lofoten Turlag

- FNF Nordland

- Lofoten Friluftsråd

- Moskenes Fiskarlag