Meny
Lukk

Vi ønsker hjelp fra lag og foreninger til strandrydding i nasjonalparken

Lag og foreninger med tilhørighet i Lofoten har nå muligheten til å tjene litt ekstra penger til "klubbkassa".

Tjen kr. 30 000,- for rydding av en sandstrand

I vår trenger vi bistand fra lokale lag og foreninger for rydding av marint avfall på sandstrendene Kvalvika, Vestervika og Bunessanden i Lofotodden nasjonalpark. Nasjonalparkstyret har lagt kr. 30 000,- i potten for rydding per strand.

Hvorfor forebyggende rydding?

Det er så viktig at akkurat disse tre strendene blir «forebyggende» ryddet. Forebyggende fordi dette er strender som hvor det kommer mye nytt avfall rekende inn i løpet av vinterhalvåret, og fordi det er svært mange turgåere som også finner veien hit i løpet av sommeren.

Hvis ikke strendene er ryddet er det en stor risiko for to ting, det ene er at man gjerne vil rydde, men når man ikke har noe å rydde i – eller har avtalt uthenting av avfall, så gjør man bare vondt verre. Dessuten blir det fristende for andre å kaste eget turavfall på toppen – begge deler skaper mer forsøpling.

Krav til ryddearbeidet

- Vi stiller krav om at området må være helt rent for marin forsøpling (ikke mikroplast).

- Man må kunne stille med minst 15 voksne personer (over 18 år), og det må påregnes en dags arbeid.

- Plastsekker og kubikksekker må hentes hos Lofoten Avfallsselskap (LAS) på Leknes.

- En representant fra oss deltar på ryddeaksjonen, eller så kontrolleres arbeidet i etterkant av rydding.

- Rydding må gjennomføres innen uke 23 (3. juni)

- Ryddere skal ta hensyn til dyreliv, og ikke nærme seg potensielle hekkeplasser (veiledning gis før rydding).

Krav til søker

Søker må være en frivillig organisasjon (lag eller forening) med tilhørighet i Lofoten, og må ha et eget organisasjonsnummer (org.nr. må framgå av søknaden). Arbeidet til den frivillige organisasjonen må komme innbyggerne i regionen til gode.

I søknad må det framgå hvilken strand (Kvalvika, Vestervika eller Bunessanden) dere helst vil rydde. Søker kan legge inn flere strender med prioritet dersom det er ønskelig, men vil i utgangspunktet bare få tildelt én strand.

Søknaden må inneholde en navneliste med minst 15 ryddere (over 18 år) som skal delta, ca. tidspunkt for rydding, kontaktinformasjon og kontaktperson.

Søknaden sender på e-post til Lofotodden nasjonalparkstyre


Frist for søknad: 3. mai

Tildelingen: Såfremt det er nok kvalifiserte søkere, vil de 3 strendene bli fordelt på 3 ulike aktører. Hvis det er flere kvalifiserte aktører enn dette som søker på hvert sted, så avgjøres dette ved trekning.

Marint avfall pakket i kubikksekker på Horseid i Lofotodden nasjonalpark
Marint avfall pakket i kubikksekker på Horseid. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug