Meny
Lukk

Søk om å bli nasjonalparkpartner

Har din virksomhet tilhold ved Lofotodden nasjonalpark, og tilbyr tjenester, aktiviteter eller produkter innen besøksnæringen? Da kan du søke om å få bli Lofotodden nasjonalparkpartner.

Du vil da få tildelt et eget merke som kan brukes i markedsføringen av ditt produkt.

Hvem kan bli nasjonalparkpartnere?

Du må være en bedrift, organisasjon eller gruppe med forretningsadresse i Moskenes eller Flakstad kommune, eller privatperson med bostedsadresse i en av disse kommunene.

For å være kvalifisert som nasjonalparkpartner må du være tilbyder relatert til besøksnæringen, og tilby produkter innen opplevelser, aktiviteter, overnatting, forbruksvarer som mat og drikke eller lokale håndverksprodukter produsert ved bruk av lokale råvarer. Produktet eller tjenesten skal ha en tilknytning til Lofotodden nasjonalpark, og skal direkte eller indirekte gi informasjon om nasjonalparken.

Det koster ingenting å bli nasjonalparkpartner, men dersom du ønsker å søke om å bli nasjonalparkpartner, må du inngå en avtale der du forplikter deg til å overholde et sett med vilkår.

Les mer i søknadsskjemaet under:

External link icon Søknadsskjema for Lofotodden nasjonalparkpartner

Søknad om å bli nasjonalparkpartner behandles av nasjonalparkstyret.

Et utfylt og signert søknadsskjema sendes på e-post til nasjonalparkforvalter Ole-Jakob Kvalshaug. eller per post til Statsforvalteren i Nordland v/ Lofotodden nasjonalparkstyre, Postboks 1405, 8002 Bodø

To venner i en dobbelkajakk på Reinefjorden.
Guidet kajakktur i Reinefjorden er et eksempel på en aktivitet som kan kvalifisere til å bli nasjonalparkpartner. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug