Meny
Lukk

Reisebrev fra Færøyene

Den 12. til 14. september dro Lofotodden nasjonalparkstyre og nasjonalparkforvalter på studietur til Færøyene. Hensikten med studieturen var erfaringsutveksling innen besøksforvaltning og stibygging.

Dag 1

Visit Faroe Islands

Vår studietur begynte hos Visit Faroe Island der vi møtte Joahn Pauli Helgason, Development Manager ved Visit Faroe Islands. Her fikk vi fortalt hvordan de har lagt til rette for økt verdiskapning i reiselivet på Færøyene og hvordan de balanserer verdiskapning i reiselivet med lokalbefolkningens og landbrukets interesser. Landet har jobbet målrettet med å bli et mer bærekraftig reisemål, hvor målsetningen er å bevare gjennom utvikling (preserve by evolving).

Det lille landet med ca. 50 000 innbyggere har hatt en økning i overnattingsdøgn fra 132 265 døgn i 2013 til 197 886 overnattingsdøgn i 2019. Verdiskapningen i reiselivssektoren har økt fra 384 millioner DKK i 2011 til 606 million DKK i 2016. Med flere besøkende har det blitt et større behov for tiltak og informasjonsarbeid for å ta vare på naturen, landbruket og lokalbefolkningen.

Joahn Pauli Helgason forteller om Visit Faroe Islands sitt arbeid. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Closed for maintenance, open for voluntourism

Gjennom prosjektet Closed for maintenance, open for voluntourism inviteres hvert år 100 frivillige til å jobbe med stibygging på Færøyene en uke i april. Prosjektet har vært en suksess og har fått mye internasjonal mediedekning. De frivillige blir fordelt i 10 arbeidslag og sammen med lokale arbeidsledere arbeider de på stiprosjektet rundt omkring i landet som på forhånd er valgt ut av Visit Faroe Islands. Denne uken i april stenges formelt alle stiene på Færøyene.

Bilde fra prosjektet closed for maintenance. Foto: Bárður Eklund/ Visit Faroe Islands - Foto: Bárður Eklund/ Visit Faroe Islands (skjermdump)

Dag 2

Kirkjubø - hvor Sverre Sigurdsson vokste opp

På dag to fikk vi først se litt på noe mindre stivedlikehold på en sti fra Torshavn til Kirkjubø. Så kjørte vi videre til Kirkjubø. Ved det gamle bispesetet i Kirkjubø vokste Sverre Sigurdsson opp, mannen som senere skal bli konge i Norge. På Kirkjubø fikk vi en omvisning av grunneier og bonde Joannes Patursson. Fra Joannes fikk vi også høre litt fra grunneiers standpunkt i debatten om turisme i Færøyene.

Trælanípan og Bøsdalafossur

Turen gikk videre til Trælanípan, ett av de mest besøkte naturattraksjonene på Færøyene. Her ble vi først møtt med at man måtte betale 200 DKK i inngangspenger, noe uvant for oss nordmenn. Det er nemlig ingen allemannsrett på Færøyene, og grunneier bestemmer derfor selv om hen skal tillate ferdsel i utmark. Selve stien er på ca. 4 km og går i opp til selve Trælanípan, et luftig utkikkspunkt med spektakulær utsikt over det dramatiske kystlandskapet med høye klipper som står rett opp fra Atlanterhavet. Stien er godt tilrettelagt for å kanalisere ferdselen.


Trælanipa er en populær naturattraksjon, noe vi kan skjønne av utsikten vi fikk fra toppen. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Heimablídni

På kvelden spiste vi middag på gården til Anna og Òli i Velbastað. “Heimablídni” er et Færøysk begrep som på norsk kan oversettes til gjestfrihet. Dette er et konsept hvor man spiser Færøysk mat hjemme hos lokale Færøyboere. Dette var en autentisk og intim opplevelse som kan anbefales på det sterkeste.

Nasjonalparkstyret på befaring på stien fra Torshavn til Kirkjubø. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Dag 3

Styremøte

Vi begynte dag tre med et styremøte på Føroyar Hotel i Torshavn, hvor blant annet Besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark ble endelig godkjent av nasjonalparkstyret.

Byvandring og Tinganes

Vi avsluttet studieturen med en guidet bytur i Torshavn, hvor vi blant annet besøkte den gamle bydelen Tinganes. I dag har statsministeren sitt kontor på Tinganes, men det steinete neset har historisk fungert som et parlament i over 1000 år. I vikingtiden fungerte neset som et allting - der alle frie menn på Færøyene kunne samles for å diskutere og avgjøre saker av allmenn interesse.

Nasjonalparkstyret på byvandring i Torshavn - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Etterord

Færøyene er på mange måter ganske likt Lofoten, en øygruppe med små lokalsamfunn som har opplevd å bli en reiselivsdestinasjon i vekst. Økt popularitet har ført til at Færøyene som destinasjon har gjennomgått en dreining fra ren markedsføring av destinasjonen, til en mer overordna besøksforvaltning – som også tar inn over seg de utfordringer man kan få for lokalsamfunnet og naturen.

Vi har hatt noen spennende dager, med gode møter og foredrag, og fine befaringer i felt. Styret ønsker å rette en spesiell takk til Joahn Pauli Helgason ved Visit Faroe Island, og Joannes Patursson som tok oss imot på Kirkjubø. Vi må også takke Ragnhild og Sebastian for gjestfriheten og et utmerket måltid Velbastað, som vikarer for Anna og Òli som hadde tatt seg en etterlengtet ferie

På stien til Kirkjubø er det gjort små tiltak der det har vært helt nødvendig. Her er det lagt inn noen trappetrinn for å unngå erosjon. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug
Plakater etter en felles mal er satt opp for å oppfordre besøkende til å ta hensyn til lokalbefolkningen. Lignende skilt er laget for bruk av drone, hensyn til beitedyr og hensyn til sårbar natur. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug
Styremedlem Jim på befaring langs en tilrettelagt sti til Trælanipa. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug
Her er det grav ut en sti, lagt filtduk og lagt grus. Arbeidet er gjort av frivillige gjennom prosjektet Closed for maintenance. Vi kan se at slitasje fra ferdsel fortsatt er et problem her. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug
I brattere terreng er det laget trappetrinn ved å banket inn staur, legge tverrgående plank og fylle igjen med masse. Dette er effektivt for å forhindre erosjon. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug
Færøyene har mer sau enn mennesker. Det lille landet med omkring 50 000 innbyggere har opp mot 70 000 sau på beite. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug