Meny
Lukk

Nytt nasjonalparkstyre og årsberetning for 2023

Det nye nasjonalparkstyret hadde sitt første konstituerende styremøte 13. mars på besøkssenteret på Reine.

I møtet ble Rita Lekang (for Nordland Fylkeskommune) valgt som ny styreleder. Trond Kroken (Flakstad kommune) ble valgt som nestleder og Tore-Raymond Sæthre (Moskenes kommune) er fast medlem. Dette er en engasjert gjeng som gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å forvalte natur- og kulturverdiene i Lofotodden nasjonalpark.

Lofotodden nasjonalparkstyre oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra Moskenes og Flakstad kommuner og Nordland Fylkeskommune. Oppnevningsperiode for medlemmene i styret følger valgperioden for kommunestyrene og fylkestingene.

Årsberetning

I styremøtet ble det tatt en gjennomgang på tiltak som skal gjennomføres i 2024, og besluttet omdisponering av utbetalte midler. Årsberetningen for 2023 ble også godkjent, og er publisert på vår hjemmeside. Se link under.

Årsberetningen for 2023 finner du her
Åpne link
External link icon
Møtekalender og møtedokumenter publiseres her
Åpne link
External link icon