Meny
Lukk

Nyansettelse i Lofotodden nasjonalpark

Emma Andrea Sørensen er ansatt som nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark. Hun skal jobbe i en prosjektstilling med varighet ut året 2023.

Emma Andrea Sørensen er en 26 år gammel bodøværing med en forkjærlighet for natur, hund og foto. Hun har en master i økologi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og var tidligere ansatt i en engasjementstilling for Midtre Nordland Nasjonalparkstyre, hvor hun blant annet arbeidet med informasjonsmateriell og saksbehandling.

Emma har kontor hos Statsforvalteren i Nordland, Byporten i Bodø, men vil ved jevne mellomrom også være å finne på kontoret på besøkssenteret på Reine. Hovedarbeidsoppgavene vil i all hovedsak være å sørge for framdrift i arbeidet med forvaltningsplanen for nasjonalparken. Men Emma vil også jobbe med kommunikasjonsarbeid, herunder oppdatering av temaplakater og nettside.

Emma vil ha kontor på Byporten i Bodø, men vil også ta seg noen turer over Vestfjorden til kontoret på besøkssenteret, Reine.

Kontaktinformasjon Lofotodden nasjonalpark:

Nasjonalparkforvalter Ole-Jakob Kvalshaug, telefon: 952 69 263

Nasjonalparkforvalter Emma Andrea Sørensen, telefon: 75 54 79 11