Meny
Lukk

Infomøte om arbeidsutvalgets arbeid med innfallsporten Fredvang

Arbeidsutvalget for innfallsporten Fredvang inviterer til infomøte på ungdomshuset på Fredvang. Arbeidsutvalget vil orientere om vårt arbeid så langt, og ønsker å motta innspill fra forsamlingen.

Dato: 22. november, kl. 18:00 - 20:00

Sted: Ungdomshuset på Fredvang

Servering: Kaffe, te og kaffebrød.

Arbeidsutvalget for innfallsporten Fredvang

Lofotodden nasjonalparkstyre nedsatte, i samarbeid med Flakstad kommune, et arbeidsutvalg for innfallsporten Fredvang. Arbeidsutvalget har så langt i høst hatt tre møter. Vi har evaluert hvordan sommersesongen året 2022 har vært, og vurdert hva som kan gjøres av kortsiktige tiltak og løsninger for året 2023. Videre har arbeidsutvalget utarbeidet en prosjektplan som skal resultere i en mer langsiktig løsning for innfallsporten Fredvang.

I prosjektplanen legges det opp til at det skal gjennomføres et mulighetsstudie som skal foreslå konkrete løsninger og etablering av infrastruktur for å sikre god besøksforvaltning på Fredvang.

Vi inviterer herved til infomøte med arbeidsutvalget, og håper på god diskusjon og innspill til det videre arbeidet.

Utkast til prosjektplan for innfallsporten Fredvang
Åpne dokument
File icon WORD

Arbeidsutvalgets medlemmer

Per Chr. ValleFredvang Bygdelag
Sigurd KjelstrupFredvang Bygdelag
Peter AndressenLofoten Friluftsråd
Ørjan Nikolaisen TrovågFlakstad kommune
Ole-Jakob Kvalshaug, ReferentLofotodden nasjonalpark
Møtereferat arbeidsutvalget - 5. september
Åpne dokument
File icon PDF
Møtereferat arbeidsutvalget - 4. oktober og 31. oktober
Åpne dokument
File icon PDF