Meny
Lukk

Forvaltningsplanen er lagt ut på høring

Forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark er nå lagt ut på høring i det digitale systemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (FPNV).

Verneskilt med forbudsskilt ved Einangen, Bunesfjorden i Lofotodden nasjonalpark
Forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark
Følg lenke til FPNV
External link icon

Høringsfrist er satt til 23. juni 2024. Vi vil gjerne vite hva du mener!

Følg lenken over for å lese forvaltningsplanen.

Høringsuttalelse sendes til Lofotodden nasjonalparkstyre innen 23. juni 2024 på postadresse : Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Eller på e-post til nasjonalparkforvalter Emma Sørensen.

Høringsuttalelse merkes med «Forvaltningsplan Lofotodden nasjonalpark».

Hva er forvaltningsplanen?

Etter forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark skal det utarbeides en forvaltningsplan for nasjonalparken.

Forvaltningsplanen er et viktig verktøy for den daglige forvaltingen av verneforskriften og skal bidra til å sikre forutsigbar forvaltning og likebehandling for rettighetshavere og brukere av nasjonalparken. Den skal trekke opp retningslinjer og konkretisere mål for forvaltningen slik at formålet med etableringen av vernet blir ivaretatt.

Forvaltningsplanen skal fungere som veileder for brukere av området, deriblant grunneiere, kommuner og frivillige organisasjoner. Den vil tydeliggjøre hva som er lov, hva som ikke er lov til å gjøre i verneområdet, og hva man kan få lov til ved å søke dispensasjon fra vernebestemmelsene. Forvaltningsplanen skal også bidra til å etablere gode rutiner for samarbeid og oppgavefordeling mellom ulike aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hvorfor forvaltningsplaner på nett?

Alle forvaltningsplaner for verneområder lages nå i det digitale systemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (FPNV)

FPNV gjør planarbeidet enklere og mer effektivt. Tidligere var forvaltningsplaner ofte svært store dokument, og ble trykket i mange eksemplarer. I vår digitaliserte verden er dette en stor ulempe. Noen av fordelene med å bruke FPVN er at:

- alle forvaltningsplaner samles på ett sted, med unike klikkbare lenker til hver plan

- én felles mal gjør det likevel mulig å tilpasse omfang etter behov og kompleksitet

- spesifikk informasjon er enklere å finne, f.eks. forvaltningsmyndigheten sine retningslinjer

- informasjon gjenbrukes i mange system, som Naturbase, FPNV, NatStat og NatReg

- statistikk om antall forvaltningsplaner, planstatus med mer blir mer påliteligSe høringsbrevet her
Åpne dokument
File icon PDF
Les forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark her
Følg lenke til FPNV
External link icon
Grensemerke i forkant av rennende bekk.
- Foto: Brit Grønmyr/ SNO