Meny
Lukk

Besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark er godkjent

Besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark er endelig godkjent av Miljødirektoratet.

Midtnattsol og fantastiske motiver å fange med kamera

Arbeidet med besøksstrategien har vært en møysommelig prosess som startet tilbake i 2019. Etter en lengre høringsprosess ble besøksstrategien vedtatt av nasjonalparkstyret i september 2022, og oversendt til Miljødirektoratet for godkjenning.

Endelig godkjent

Besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark ble endelig godkjent av Miljødirektoratet i brev datert 18. november 2022.

I brevet skriver de:

"Dokumentet er godt skrevet. Det gir en kortfattet, men presis beskrivelse av naturverdier, situasjon rundt ferdsel og turisme samt planlagte tiltak for nasjonalparken. Alle høringsinnspill er besvart og tatt inn i dokumentet der forvaltningen finner det hensiktsmessig.

Miljødirektoratet godkjenner strategien.

Vi ønsker Lofotodden nasjonalparkstyre lykke til med gjennomføringen."

Nå starter arbeidet

Besøksstrategien skal være nasjonalparkstyrets plan for hvordan besøksforvaltning i Lofotodden nasjonalpark skal gjennomføres.

Nå starter arbeidet med å implementere alle tiltak og strategiske grep som er bestemt i besøksstrategien og tiltaksplanen. Det vil si arbeid med tilrettelegging og kanalisering av ferdsel, informasjonsarbeid (plakater, nettside, sosiale medier, og brosjyrer), og arbeid med innfallsporter.

Endelig godkjent besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark
Trykk her for å lese dokumentet
File icon PDF
Tiltaksplan for Lofotodden nasjonalpark
Trykk her for å lese dokumentet
File icon PDF
Brev fra Miljødirektoratet
Trykk her for å lese dokumentet
File icon PDF