Meny
Lukk
Foto: Anne Rudsengen
Føremålet med vernet av Jostedalsbreen nasjonalpark er: - Å verne eit stort, variert og verdfullt breområde med tilhøyrande område frå lågland til høgfjell, med plante- og dyreliv og geologiske førekomstar i naturleg eller i det vesentlege naturleg tilstand. - Å gje høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt friluftsliv som er lite avhengig av teknisk tilrettelegging - Å verne om kulturminne og kulturlandskap.
Besøk nettsida til Jostedalsbreen nasjonalpark External link icon