Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen. Planen er eit praktisk hjelpemiddel som skal sikre ei heilskapleg forvaltning. Planen gjev konkrete forvaltnings- eller bevaringsmål for området, retningsliner for bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. På denne måten bidreg forvaltningsplanen til å oppretthalde og fremje naturverdiane i verneområdet.

Dagens forvaltningsplan vart vedteken i 1994, og nasjonalparkstyret jobbar no med å revidere forvaltningsplanen.

Forvaltningsplan for Jostedalsbreen nasjonalpark
File icon PDF
Vedlegg 5 Kart Jostedalsbreen nasjonalpark 1994
Kart
File icon PDF