Meny
Lukk

Geologiske verneverdiar i og rundt Jostedalsbreen - Ny rapport

Atle Nesje har på oppdrag frå nasjonalparkstyret utarbeidd ein rapport som tek for seg geologiske verneverdiar i og rundt Jostedalsbreen. Her er mykje interessant kunnskap om kvartærgeologien i området samla i ein rapport med mange flotte illustrasjonar. Nedanfor finn du til rapporten. For å lette nedlasting har vi delt rapporten delt opp i 27 delar.