Meny
Lukk

Forslag til skjøtselsplanar for heilskapleg kulturlandskap i Bødalen, Erdalen og Sunndalen i Stryn kommune

NIBIO har på oppdrag frå Jostedalsbreen nasjonalparkstyre utarbeidd forslag til skjøtselsplanar for Bødalen, Erdalen og Sunndalen i Stryn. Planane er ferdige og skal presenterast på Hotel Alexandra i Loen måndag 5.desember.

Nedanfor finn du lenker til dei tre skjøtselsplanane.