Meny
Lukk

Besøksstrategien er vedteken

Besøksstrategi for Jostedalsbreen nasjonalpark 2021-2027 er no vedteken og godkjent. Den fortel kva strategiar forvaltninga har for å ta i mot og handtere dei som besøkjer nasjonalparken. Her er det gjort nokre strategiske val og prioriteringar, for å kunne gje dei besøkjande best mogeleg opplevingar og samstundes ta vare på naturen.