Meny
Lukk

Sykling og organisert ridning

Fulufjellet nasjonalpark

Sykling og organisert bruk av hest er ikke tillatt i Fulufjellet nasjonalpark.

Uorganisert hesteridning er likevel tillatt, men all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

EL-sykkel er regnet som motorisert ferdsel og er derfor ikke tillatt i verneområdene.

Fregn naturreservat

Sykling og bruk av hest er ikke tillatt i Fregn naturreservat uavhengig av om det er organisert ferdsel eller ikke.

EL-sykkel er regnet som motorisert ferdsel og er derfor ikke tillatt i verneområdene.