Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er i utgangspunktet forbudt i verneområdene. Ved behov for motorisert transport i verneområdene må det søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene. Dette gjelder bruk av snøscooter, barmarkskjøretøy, luftfartøy mm.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost.
• Formål for transporten.
• Type transportmiddel som skal benyttes.
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Tidsperiode transporten skal foregå.
• Antall turer