Meny
Lukk

Kontakt

  Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

  Offisielle brev og søknader til styret sendes til:

  Nasjonalparkstyret for Fulufjellet,
  Postboks 987
  2604 Lillehammer

  E-post: sfinpost@statsforvalteren.no

Dokumenter som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Innlandet. Derfor er postadressa til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Innlandet. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Nasjonalparkforvalter

Midlertidig kontaktperson er Vebjørn Knarrum
Nasjonalparkforvalter
Telefon: 61 26 60 70
E-post: vebjorn.knarrum@statsforvalteren.no

Spørsmål om søknader, innspill om forvaltning, gode idèer og andre uformelle henvendelser, veiledning om verneregler og søknader om dispensasjon kan rettes til nasjonalparkforvalteren.

Besøksadresse

Gammelskula
Storvegen 4
2420 Trysil

Fakturaadresse

Faktura skal sendes som elektronisk faktura (EHF) til 974 761 645
Bestillingsreferanse må merkes med 3860SIVAL

Dersom dette ikke er mulig kan faktura sendes til:
Statsforvalteren i Innlandet - Ref. 3860SIVAL
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim


Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften etterleves.

Henriette Bøe Kildahl
41 43 19 90