Meny
Lukk

Kontakt

  Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

  Offisielle brev og søknader til styret sendes til:

  Nasjonalparkstyret for Fulufjellet,
  Postboks 987
  2604 Lillehammer

  E-post: sfinpost@statsforvalteren.no

Dokumenter som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Innlandet. Derfor er postadressa til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Innlandet. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Nasjonalparkforvalter

Henriette Bøe Kildahl
Nasjonalparkforvalter
Telefon: 62 55 11 87 / 41 43 19 90
E-post: hotbk@statsforvalteren.no

Spørsmål om søknader, innspill om forvaltning, gode idèer og andre uformelle henvendelser, veiledning om verneregler og søknader om dispensasjon kan rettes til nasjonalparkforvalteren.

Besøksadresse

Trysil rådhus
Storvegen 5
2420 Trysil

Fakturaadresse

Faktura skal sendes som elektronisk faktura (EHF) til 974 761 645
Bestillingsreferanse må merkes med 3860HOTBK

Dersom dette ikke er mulig kan faktura sendes til:
Statsforvalteren i Innlandet - Ref. 3860HOTBK
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Nasjonalparkforvalter

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften etterleves.

Runa Elisabeth Antonia Skyrud
95 07 76 06
runa.skyrud@miljodir.no