Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende i forhold til behandling av eventuelle søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi ønsker å arrangere guidede turer i verneområdene, er det tillatt?

Organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet er ikke tillatt i verneområdene. Det kan søkes dispensasjon fra forbudet. Se mer informasjon under organisert ferdsel.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

Det er ikke tillatt å fly drone i verneområdene uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Se mer informasjon under droner. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Er det lov til å sykle i verneområdene?

Det er ikke tillatt å bruke sykkel i verneområdene.

Er det båndtvang i nasjonalparken?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i verneområdene.

Er det lov å jakte i verneområdene?

Jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Jaktretten forvaltes av private grunneiere og Statskog som selger jaktkort.

Hvordan går jeg frem for å søke om tillatelse til motorferdsel i verneområdene?

Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er forbudt. Det kan søkes dispensasjon fra forbudet. Se mer informasjon her.

Hvordan går en fram for å søke om å få benytte det kommersielle merket/logoen for Fulufjellet nasjonalpark?

Det er lagt til rette for at virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark (og i enkelte tilfeller andre verneområder) kan søke om tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for denne merkevaren sammen med logo for egen virksomhet i markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet. Det er laget egne merker for formålet (kommersielt merke) og det er nasjonalparkstyret (eller annen forvaltningsmyndighet) for den aktuelle nasjonalparken eller verneområdet som behandler søknaden og gir tillatelser. Du kan lese mer om kommersielle merker her.