Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret

Alle vedtak som nasjonalparkstyrer fatter i medhold av verneforskriftene for verneområdene i Forollhogna publiseres i Miljøvedtaksregisteret, som er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Vedtak gjort av Nasjonalparkstyret for Forollhogna
klikk på link
External link icon
- Foto: Nasjonalparkstyret for Forollhogna