Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

Verneområdene i Forollhogna har lokal forvaltning og forvaltes av et eget nasjonalparkstyre som er sammensatt av en politikere fra hver kommune og fylkeskommune. Av §10 i vedtektene for Nasjonalparkstyret for Forollhogna, som er gitt av Miljødirektoratet, fremgår det at styret bør oppnevne et administrativt kontaktutvalg: «For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene»

Administrativt kontaktutvalg for verneområdene i Forollhogna
File icon PDF