Meny
Lukk

Oppstart på revidering av forvaltningsplaner for Endalen, Budalen og Forddalen landskapsvernområder

Da var det Endalen, Budalen og Forddalen sin tur!

Oppstartsmøte vil bli avholdt i Budal den 12. mars 2024. Her vil det bli gitt informasjon angående revisjonsprosessen, samt at det vil være åpning for å stille spørsmål og gi innspill til forvaltningsplanene. Innspill kan også sendes inn ved å følge linken i denne nyhetssaken.


Da er det offisielt oppstart på revidering av forvaltningsplaner for Endalen, Budalen og Forddalen landskapsvernområder. Det vil i denne forbindelse bli avholdt et offentlig oppstartsmøte i Budal Flerbrukshus den 12. mars 2024. Her vil det bli gitt informasjon angående revisjonsprosessen, samt at det vil være åpning for å stille spørsmål og gi innspill til forvaltningsplanene.

Frem til da, finnes informasjon om revisjonsarbeidet, hvordan gi innspill, fremdriftsplan og praktisk informasjon om forvaltningsplaner på nett i knappen under.

Vel møtt!

Les mer om revidering av forvaltningsplaner her
External link icon