Meny
Lukk

Forbud om bruk av drone i nasjonalparken

Vi minner om at det ikke er tillatt med bruk av drone i Forollhogna nasjonalpark. Det er i midlertid ingen særskilte restriksjoner i landskapsvernområdene.

Drone kan virke forstyrrende på dyrelivet og på beitedyr. Vis også hensyn i forhold til folks privatliv. I særskilte tilfeller kan nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon fra forbudet.