Meny
Lukk

Revidering av forvaltningsplanen

Nasjonalparkstyret har vedteke å starte revidering av forvaltningsplanen for Folgefonna nasjonalpark og verneområda rundt nasjonalparken.

Ein forvaltningsplan skal avklare vernereglane og inneheld retningsliner for bruken av verneområda.

Om du har innspel til revideringa eller prosjektplanen kan du sende dei på e-post til folgefonna@statsforvalteren.no.

Forvaltningsplanen frå 2011
External link icon
Foto: Astrid Bakke Haavik