Meny
Lukk

Kontakt

Nasjonalparkforvaltar
Navn: Astrid Bakke Haavik
e-post: folgefonna@statsforvalteren.no
Tel: 55 57 21 35/409 04 341

Statsforvaltaren i Vestland har postmottak og arkivfunksjon for Folgefonna nasjonalparkstyre. Søknader kan sendast på e-post til: sfvlpost@statsforvalteren.no

Postadresse
Folgefonna nasjonalparkstyre
v/Statsforvaltaren i Vestland
Njøsavegen 2
6863 Leikanger
sfvlpost@statsforvalteren.no

Statens Naturoppsyn (SNO), Rosendal
SNO har som oppgåve å drive tilsyn, rettleiing og informasjon, registrering og overvaking samt tiltak og skjøtsel på oppdrag frå forvaltningsmyndigheitene.

Navn: Rune Mikkelsen
e-post: rune.mikkelsen@miljodir.no
Tlf: 90773117