Meny
Lukk

Kontakt

Nasjonalparkforvaltarar

For kontakt send epost til: folgefonna@statsforvalteren.no.

Forvaltarane har kontor på Folgefonnsenteret i Rosendal.

Øystein WallevikLars Mikkjel Hus Kråkenes
Telefon: +47 5557 2026Telefon: +47 5557 2015

Postadresse

Folgefonna nasjonalparkstyre
v/Statsforvaltaren i Vestland
Njøsavegen 2
6863 Leikanger
sfvlpost@statsforvalteren.no

Statens Naturoppsyn (SNO), Rosendal
SNO har som oppgåve å drive tilsyn, rettleiing og informasjon, registrering og overvaking samt tiltak og skjøtsel på oppdrag frå forvaltningsmyndigheitene.

Navn: Rune Mikkelsen
e-post: rune.mikkelsen@miljodir.no
Tlf: +47 907 73 117