Meny
Lukk

Styret

Dokument som vert sendt inn til eller ut frå nasjonalparkstyret vert arkivert hjå Fylkesmannen i Hordaland. Difor er postadressa til nasjonalparkstyret den same som til Fylkesmannen i Hordaland. Dette kvalitetssikrar arkivfunksjonen og gjer alle offentlege dokument knytt til nasjonalparkstyret tilgjengelege gjennom Offentleg elektronisk postjournal (OEP).

Molteblomar ved Blåvatn
Molteblomar ved Blåvatn. - Foto: Magnhild Berge