Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan skal gje ei presisering av vernereglane. Den skal vera ein praktisk reiskap som formidlar mål og tiltak i samsvar med verneføremålet. Planen skal difor gje retningsliner for dispensasjonspraksis og forvatningsskjøn, med detaljerte og konkrete retningsliner om tema som bruk, skjøtsel, tilrettelegging og informasjon.

Folgefonna nasjonalpark, Bondhusdalen landskapsvernområde (LVO), Ænesdalen LVO, Hattebergsdalen LVO og Buer LVO har eit felles forvaltningsplan som vart godkjent 24.11.2010 av Direktoratet for naturforvaltning.

Forvaltningsplan
Last ned
File icon PDF