Meny
Lukk

Verneforskrift

Verneforskriftene inneheld rammene for vernet og fortel om kva offentlege aktørar som har forvaltningsansvar i områda. Dei inneber vernereglar for landskapet, plantelivet, dyrelivet, kulturminne, ferdsel, motorferdsel, forureining og støy i verneområdet. Det gjelder fem verneforskrifter i området.

§

Verneforskrifta set ramma for kva som er lov og ikkje lov å gjere i verneområdet. Nokre aktivitetar og tiltak krev løyve frå forvaltingstyresmakta. Alle verneområde har si eiga verneforskrift som har som føremål å ta vare på verneverdiane.

Vi anbefaler å lese forskrifta før du søker: