Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Det faglige rådgivende utvalget er et rådgivende organ for nasjonalparkstyret. Utvalget er rådgivende i forvaltningen av verneområdene som nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia forvalter.

Se møtedokumenter i menyen.

Følgende interessegrupper og organisasjoner er medlemmer i rådgivende utvalg:
- Engerdal fjellstyre
- Statskog SF
- Svahken sijte
- Fæmund sijte
- DNT Oslo og Omegn
- AS Fæmund II
- Destinasjon Femund Engerdal
- Destinasjon Røros
- Representant for veiløse bosetninger
- Elgå Vel
- Naturvernforbundet i Rørosregionen
- Forum for natur og friluftsliv i Innlandet
- Røros jeger- og fiskeforening
- Røros museums- og historielag
- INAF