Meny
Lukk

Nasjonalparkforvalterne

Nasjonalparkforvalterne utgjør sekretariatet til nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Forvalterne kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene.

Forvalterne har også anledning til å fatte vedtak på delegert myndighet fra styret. I all hovedsak gjelder dette kurante saker som angår ferdsel til fots og motorferdsel og saker som tidligere har blitt behandlet av styret. Det kan også være saker der forvaltningsplanen gir tydelige føringer for utfallet.

Sindre Kolstad Valan
922 43 595
sikva@statsforvalteren.no
Kirsten Thyrum
905 92 486
fmtlkth@statsforvalteren.no
- Foto: Tom Gustavsen