Meny
Lukk

Nasjonalparkforvalterne

Nasjonalparkforvalterne gjennomfører den daglige forvaltningen av verneområdene og er sekretariatet til nasjonalparkstyret. Forvalterne kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene.

Forvalterne har også anledning til å fatte vedtak på delegert myndighet fra styret. I all hovedsak gjelder dette kurante saker som angår ferdsel til fots og motorferdsel og saker som tidligere har blitt behandlet av styret. Det kan også være saker der forvaltningsplanen gir tydelige føringer for utfallet.

Sindre Kolstad Valan
922 43 595
sindre.valan@statsforvalteren.no
Kirsten Thyrum
905 92 486
kirsten.thyrum@statsforvalteren.no
- Foto: Tom Gustavsen