Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

Administrativt kontaktutvalg skal sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, administrativt kontaktutvalg består av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

Administrativt kontaktutvalg og rådgivende utvalg har felles møter. Se under Rådgivende utvalg for mer informasjon og aktuelle møtedokumenter.

Følgende instanser er representert i administrativt kontaktutvalg:

- Røros kommune
- Engerdal kommune
- Trøndelag fylkeskommune
- Innlandet fylkeskommune
- Statsforvalteren i Trøndelag, klima og miljø avd.
- Statsforvalteren i Trøndelag, reindriftsavd.
- Statsforvalteren i Innlandet