Meny
Lukk
Foto: ØyvindLeren
Verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv.

Nordre Snøfjelltjønn naturreservat ligger sør for Dindalen i Oppdal, omsluttet av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Naturreservatet ble opprettet i 1983 som et fuglefredningsområde. Garnfiske i vatnet er forbudt fram til 14. august av hensyn til dykkende fugler.

Kort om Nordre Snøfjelltjørn naturreservat

Området er lett tilgjengelig til fots eller med sykkel etter veien til Dindalen og kjørespor videre opp lia og innover fjellet.

Nordre Snøfjelltjønn naturreservat har et areal på 3,1 km2 og utgjør 0,071 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Naturreservatet ligger i Oppdal kommune.

IUCN kode IUCN IA