Meny
Lukk
Foto: Lars Børve / DNPS
Kvartærgeologi

Bjørndalen naturreservat ligger i og rundt Bjønndalen, en sidedal sørvestover fra Einunndalen sørvest for Stugulisætra. Det grenser mot sørøstre del av Knutshø landskapsvernområde.

Kort om Bjørndalen naturreservat

Naturreservatet har et areal på 2,03 km2 og utgjør 0,05 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i Folldal kommune.

IUCN kode IUCN IA