Meny
Lukk
Foto: Carl S. Bjurstedt / DNPS
Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet terrasser, morener og spylerenner.

Naturreservatet ligger ved sørenden av den regulerte innsjøen Fundin og binder den søndre biten av Knutshø LVO, sør for Einunndalen mot Folldalen, sammen med resten av landskapsvernområdet. Naturreservatet ble opprettet i 1989 som et kvartærgeologisk verneområde, her er mange spor i landskapet etter det som skjedde under og etter istidene.

Kort om Flåman naturreservat


Da Knutshø landskapsvernområde ble opprettet i 2002), ble Flåman naturreservat et viktig bindeledd mellom de to delene av landskapsvernområdet. Det går vei gjennom området, fra Dalholen over til Fundin, der det Folldal fjellstyre har en fjellcampingplass og mange Folldalinger har naust.

Flåman naturreservat har et areal på 29 km2 og utgjør 0,67 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Flåman naturreservat ligger i Folldal, Dovre og Oppdal kommuner.

IUCN kode IUCN IA