Meny
Lukk

Nyttige lenker

Forskrifter for verneområdene

Alt vern skjer gjennom forskrift, vedtatt av Kongen i statsråd. Forskriftene bestemmer hva som er lov og ikke i det enkelte område. Du finner forskriftene under det enkelte verneområde - i toppmenyen. Her er også lenke til faktaark med interaktivt kart for hvert område.

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen underbygger og utdyper verneforskriftene gjennom retningslinjer for hvordan en del typer saker skal behandles. Planen er fra 2006 og skal revideres, men arbeidssituasjonen i sekretariatet gjør at arbeidet med revisjonen ikke har kommet i gang.

Interaktivt kart

Klikk denne lenken til NATURBASE kart... så åpnes det interaktive kartet nedenfor (selve bildet er dødt) - du må zoome inn.

NATUBASEkartet har mange muligheter, se introduksjonen i venstre marg når vinduet åpner. Enda flere muligheter har du i løsninger som GISlink.