Meny
Lukk

Har du fått tillatelse til kjøring i verneområdene?

Dovrefjell nasjonalparkstyre har endret kjørebokpraksisen for rapportering av motorisert ferdsel i verneområdene på Dovrefjell.

Fram til påsken 2022 har nye kjørebøker vært sendt ut for hvert enkelt år, i etterkant av den enkelte løyveinnehavers rapportering. Dette er nå slutt.

Heretter vil nye kjørebøker måtte hentes av den enkelte løyveinnehaver fra Dovrefjell nasjonalparkstyres hjemmeside: https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/soknader/kjorebevis-og-kjorebok-ny

I stedet for rapportering på papirskjema, kan en også bruke mobiltelefonappen «Ferdast». Denne lastes ned fra Google Play eller App Store.

Kravet til innsending av kjørebøker (eller bruk av «Ferdast») etter endt kjøring/sesong ligger fortsatt fast.

Dette innebærer at en i større grad må forsikre seg om hva tillatelsen sier og hva den innebærer. Både tillatelsen og kjøreboken skal medfølge under kjøring. Dersom «Ferdast» brukes, skal turen startes i appen før oppstart.

Dette gjelder for verneområdene:
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern
Knutshø landskapsvernområde
Åmotsdalen landskapsvernområde
Dalsida landskapsvernområde
Jora landskapsvernområde
Eikesdalsvatnet landskapsvernområde
Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde
Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde
Fokstugu landskapsvernområde
Torbudalen biotopvernområde
Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde
Flåman naturreservat
Bjørndalen naturreservat
Mardalen naturreservat
Nordre Snøfjelltjørn naturreservat

Vi håper dette gir en enklere rapportering! Om noe er uklart, ta kontakt.