Meny
Lukk

Siste nytt - rull ned til bunnen! Her dukker bl.a. innkallinger til styremøtene opp.

På sidene våre finner du informasjon om forvaltningen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og de 15 andre verneområdene vi forvalter. Dette er informasjon om verneområdene og forvaltningsoppgavene som styret og forvalterne utfører og hvilke regler som gjelder her.

Under de ulike tematiske menyene finnes relevant informasjon.

Ut på tur? Her finner du sider for besøkende ...

"...indtil Dovre falder!"

Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, indtil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell. Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell...
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under nyttige lenker og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Interaktivt kart

Klikk denne lenken til NATURBASE kart... så åpnes det interaktive kartet nedenfor (selve bildet er dødt) - du må zoome inn.

NATUBASEkartet har mange muligheter, se introduksjonen i venstre marg når vinduet åpner. Enda flere muligheter har du i løsninger som GISlink.

Nyheter

De tre siste vises - for eldre - se arkiv.
Kun ingressen vises - trykk bilde eller tekst for hele nyheten.