Meny
Lukk

Anbod på istandsetjing og oppgradering av buforvegar, stiar og murar i Mørkridsdalen landskapsvernområde.

Breheimen nasjonalparkstyre har årleg arbeid med istandsetjing av stiar/buforvegar i verneområdet. Dei komande åra er det også aktuelt å setja i stand det gamle steingjerdet på Dulsete. Arbeidet på buforvegar/stiar vert prioritert både for å få fram dyr på beite og for å legge betre til rette for ferdsel i området. Det kan sendast tilbod på heile eller delar av tilbodskonkurransen. Det kan bli aktuelt å skrive avtale med fleire tilbydarar. Tilbodsfrist: 12.06.2023 kl.12.00.

Sjå vedlagt dokument for meir informasjon.