Meny
Lukk

Faglig rådgivende utvalg

Det faglige rådgivende utvalget for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre er et rådgivende organ for nasjonalparkstyret. Utvalget er rådgivende i forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde.

Følgende interessegrupper og organisasjoner er medlemmer i rådgivende utvalg:

- Namsskogan fjellstyre
- Røyrvik fjellstyre
- Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag/Nordland
- NJFF avd. Nord-Trøndelag/Nordland
- Statskog SF Fjelltjenesten
- Statskog SF
- Byrkije Sijte
- Tjåehkere Sijte
- Svenske samebyer
- Østre og vestre Tiplingen hytteforening
- Friluftsrådene (Helgeland/Polarsirkelen)

Vedtekter for rådgivende utvalg finner du her
File icon PDF