Meny
Lukk

Faglig rådgivende utvalg

Det faglige rådgivende utvalget for Ånderdalen nasjonalparkstyre er et rådgivende organ for nasjonalparkstyret. Iht. vedtektene til nasjonalparkstyret skal det årlig avholdes minimum et møte med utvalget. Utvalget inviteres også på befaringer som nasjonalparkstyret gjennomfører i nasjonalparken.

Følgende interessegrupper og organisasjoner er medlemmer i rådgivende utvalg:

- Troms og Finnmark fylkeskommune
- Senja kommune
- Statskog SF (Fjelltjenesten)
- Midt-Troms friluftsråd
- Midt-Troms naturlag
- Visit Senja region
- NFU Senja
- Tranøybotn og omegn jeger og fiskerforening
- Søndre Torsken jeger- og fiskarlag
- FNF Troms
- Tranøybotn grunneierforening
- Senja turlag
- Midt-Troms museum